Victoria! Partiële beëindiging kan!

De Hoge Raad heeft recent uitspraak gedaan inzake Victoria en daarmee invulling gegeven aan haar eerdere Kolom-uitspraak.                                      

Er zijn volgens de Hoge Raad vijf mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen:

  1. Door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst ex artikel 7:670b BW waarin de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt beëindigd;
  2. Door een geheel ontslag gevolgd door aanbieding van een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;
  3. Door een gedeeltelijke ontbinding op grond van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op grond van artikel 7:686, 6:265 en 6:270 BW;
  4. Doordat de werknemer verplicht is om op grond van Stoof/Mammoet in te stemmen met een wijziging van de omvang van de arbeidsovereenkomst;
  5. Doordat de werkgever verplicht is om op grond van de Wet flexibel werken of op grond van goed werkgeverschap in te stemmen met een voorstel tot wijziging van de omvang van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.

Bij mogelijkheden 2, 4 en 5 kán aanspraak op een (gedeeltelijke) transitievergoeding ontstaan op basis van artikel 7:673 BW en het eerdere arrest van de Hoge Raad inzake Kolom.

Voor vragen omtrent deze materie kunt u altijd contact opnemen met Rotterdam Legal.