Uitvoering Wet DBA weer opgeschort

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is (wederom) verlengd tot 1 januari 2020.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wel is het kabinet voornemens de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Indien u advies wilt over hoe u om kunt gaan met ZZP-ers in uw bedrijf, kunt u contact opnemen met Rotterdam Legal.