Regeerakkoord

Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht

Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. In het regeerakkoord zijn veel wijzigingen voorzien in het arbeidsrecht.

Hieronder een kleine greep:

Ontslag en vergoeding

Er wordt een cumulatiegrond opgenomen in de wet waarbij de rechter bovenop de reeds bestaande transitievergoeding een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Werknemers krijgen direct recht op een transitievergoeding.

Wet DBA

Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.

Voor zelfstandigen met een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst óf een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten zal altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Voor zelfstandigen boven het lage tarief wordt een zogeheten “opdrachtgeversverklaring” ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld).

Voor zelfstandigen met een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst óf een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Het uitgangspunt dat voor opvolgende contracten de ‘teller op nul’ gaat als tussen contracten een tussenpoos van zes maanden zit blijft, maar er komt meer ruimte om sectoraal af te wijken.

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Proeftijd

De mogelijkheden voor een proeftijd worden (veel) ruimer:

Bij een contract voor onbepaalde tijd: maximaal vijf maanden;

Voor meerjaarscontracten (meer dan twee jaar): maximaal drie maanden.

Het volledige regeerakkoord treft u hier aan.

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met Rotterdam Legal.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *