Openbare en publiekelijk toegankelijke bekendmaking van registratie 2019

Behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur heeft C. Heerink-van Hattem in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Arbeidsrecht, met als subspecialisaties: arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap.

Deze registratie verplicht mevrouw Heerink elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.