Aanzegging of opzegging?

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag wanneer een mededeling moet worden opgevat als een aanzegging of een opzegging.

In de zaak waar het om ging was de werkgever in de veronderstelling dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarnaast zou de werkgever binnenkort haar bedrijf beëindigen. De werkgever had om die reden op 13 augustus 2015 een aanzegging gedaan aan de betreffende werknemer waarin het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege werd aangezegd.

Later werd duidelijk dat er waarschijnlijk sprake was van opvolgend werkgeverschap en daarom van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vraag is nu hoe de brief van 13 augustus 2015 moet worden opgevat.

Continue reading “Aanzegging of opzegging?”

Bewijsrecht in het arbeidsrecht

Onder het oude ontslagrecht was het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de rechter kon beslissen zonder gebonden te zijn aan de wettelijke bewijsregels. Dat betekende met name dat partijen konden volstaan met het aannemelijk maken van hun stellingen.

Na de invoering van de Wwz is de Hoge Raad hiervan afgeweken door te bepalen dat ook in ontbindingsprocedures de wettelijke bewijsregels van toepassing zijn. Daardoor is het niet meer voldoende is dat feiten aannemelijk zijn, maar moeten feiten bewezen worden.

Wat is het verschil tussen een aannemelijk feit en een bewezen feit? Continue reading “Bewijsrecht in het arbeidsrecht”