Nieuwe aanbevelingen van Kantonrechters

Het Landelijk overleg vakinhoud civiel, kanton en toezicht (LOVCK&T) heeft op advies van de expertgroep Arbeidsrecht besloten tot vaststelling van nieuwe aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben tot doel waar mogelijk de uniformiteit te bevorderen in zaken waarin ter zitting een schikking wordt bereikt.

De aanbevelingen kennen twee hoofdscenario’s ten aanzien van schikkingen ter zitting:

De BEO (beëindigingsovereenkomst in het proces-verbaal en een aanhouding gedurende de bedenktermijn van 14 dagen)

De LEO (een pro forma ontbinding met een losse-eindjes-overeenkomst in het proces-verbaal)

Ten aanzien van de proceskosten blijft de hoofdregel compensatie van de proceskosten (ieder draagt zijn eigen kosten), maar daar kan een uitzondering op gemaakt worden bij ernstige verwijtbaarheid.

De aanbevelingen worden toegepast in zaken waarin het verzoekschrift op of na 1 januari 2018 wordt ingediend.

Lees de aanbevelingen hier.

Indien u hier vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen met Rotterdam Legal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *