Mediation

U kunt zich tot Rotterdam Legal wenden voor mediation. Mediation houdt in dat partijen zich gezamenlijk tot een onafhankelijke derde (de mediator) wenden en onder leiding van die mediator samen zoeken naar een oplossing voor hun kwestie. 

Mediation in het arbeidsrecht is relevant in conflicten op vennootschapsniveau (zoals een RvB/bestuurder met een RvC/RvT en/of Ondernemingsraad), maar ook op individueel niveau (werkgever/werknemer).

  • Mediation op vennootschapsniveau is een tool van good governance: het kan preventief worden ingezet, maar ook als damage control in het kader van integraal conflictmanagement. Ook kan de mediator optreden als begeleider van onderhandelingen om voor alle partijen een optimaal resultaat te bereiken (deal mediation).
  • Mediation op individueel niveau ziet op situaties waar de communicatie door een conflict zodanig verstoord is dat het niet meer mogelijk is of lijkt om er zonder hulp van een derde uit te komen (denk aan: arbeidsconflicten en/of kwesties aangaande arbeidsongeschiktheid).

In alle gevallen bepalen de betrokken partijen zelf de inhoud van het gesprek en bepalen zij ook zelf wat zij willen oplossen. Uitgangspunt van mediation is dat de situatie nooit slechter kan worden van een gesprek van mens tot mens. De uiteindelijk gevonden oplossing heeft door de werkwijze draagvlak bij alle partijen en blijft daardoor werken, ook na de mediation.

De basis voor mediation is dat alles wat in de mediation gebeurt valt onder geheimhouding. Overigens kan mediation ook naast een rechtsgang ingezet worden.