Complimenten of klachten

U mag als cliënt een goede service van Rotterdam Legal verwachten. Mede daarom is Rotterdam Legal altijd bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en wordt iedere vorm van feedback gewaardeerd. Wij horen complimenten over onze dienstverlening graag, maar u mag uw tevredenheid over Rotterdam Legal ook met anderen delen.

Toch kan er ook wel eens iets misgaan. Rotterdam Legal verzoekt u daarom eventuele klachten of geschillen over de wijze waarop de opdracht wordt of is uitgevoerd zo spoedig mogelijk nadat ze zijn ontstaan schriftelijk aan Rotterdam Legal kenbaar te maken. Klachten kunnen ook door Rotterdam Legal worden opgemerkt zonder dat er formeel een klacht is ingediend. Rotterdam Legal hanteert een klachtenregeling en  draagt zorg voor een snelle en zorgvuldige afhandeling. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de Orde van Advocaten of de civiele rechter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *