Concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig indien het schriftelijk is aangegaan met een meerderjarige werknemer én er voldoende in is gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever. Indien niet is voldaan aan één of meer van deze eisen, betekent dit dat het beding nietig (niet geldend) is.

Van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever is niet snel sprake, maar hoe ga je dan (als goed werkgever) om met een contract voor bepaalde tijd dat wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd en waarin je wel een concurrentiebeding opgenomen wilt hebben?

Het is niet gemakkelijk om een werknemer voor het eerst te confronteren met een concurrentiebeding bij het omzetten van het contract voor bepaalde tijd naar een contract voor onbepaalde tijd. Komt nog bij dat veel werkgevers de omzetting van het contract enkel bevestigen en helemaal geen separate nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden.

In een recente uitspraak had een werkgever ervoor gekozen het concurrentiebeding alvast op te nemen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar te bepalen dat het een voorwaardelijk beding was. Dit houdt in dat het beding pas gelding zou krijgen op het moment dat het contract voor bepaalde tijd zou worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Op het oog een mooie oplossing die voorkomt dat het beding nietig wordt verklaard (want het is immers onvoldoende schriftelijk gemotiveerd/te motiveren). Ook bewerkstellig je daarmee dat het beding zonder meer geldig wordt. Zo dacht althans de werkgever.

Het Hof Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2018, zaaknummer 200.235.601.01, AR Updates 2018-1270) dacht hier echter anders over. Het Hof bepaalde dat aan het beding geen gelding kon toekomen indien het beding uit de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet aan de omzettingsbrief naar onbepaalde tijd was gehecht.

Het Hof signaleert in haar arrest dus het probleem, maar levert ook direct de oplossing: neem het voorwaardelijke concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar neem het óók mee in de omzettingsbrief zodat de werknemer nog eens uitdrukkelijk wordt gewezen op de toepasselijkheid ervan op de arbeidsovereenkomst.

Een mooie en praktisch werkbare oplossing.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een dergelijk beding/nieuwe arbeidsovereenkomsten, dan kunt u zich tot Rotterdam Legal wenden voor advisering.